Faculty

ba_tasheng

Ta-Sheng Chou

Chairman / Associate Professor

ba_kuancheng

Kwang-Cheng Chang

Chair Professor / Chairperson

ba_inming

In-Ming Lee

Chair Professor / President

ba_weishan

Wei-Shan Hu

Adjunct Emeritus Professor

ba_koonlian

Koon-Lian Kao

Adjunct Emeritus Professor

ba_yanshiang

Yen-Xhiang Shih

Adjunct Chair Professor

ba_jenjuarn

Jen-Huarn Shyurng

Adjunct Chair Professor

ba_chianghsu

Chiang Hsu

Adjunct Chair Professor

ba_janyan

Jan-Yan Lin

Professor

ba_chifeng

Ghi-Feng Yen

Distinguished Professor

ba_horngder

Horng-Der Leu

Adjunct Professor

fa_johui

Jo-Hui Chen

Professor

ba_yuhyuan

Yuh-Yuan Guh

Professor

ba_lilun

Li-Lun Liu

Professor

ba_yichung02

Yi-Chung Hu

Distinguished Professor

ba_yujing

Yu-Jing Chiu

Professor

ba_hsiaochi

Hsiao-Chi Chen

Professor

ba_senchi

Sen-Chi Wu

Visiting professor

ba_ruyu

Ru-Yu Wang

Associate Professor

ba_chiungjung

Chiung-Jung Chen

Associate Professor

ba_yaping

Ya-Ping Chiu

Associate Professor

ba_yicheng

Yi-Cheng Kao

Associate Professor

ba_yushih

Yu-Shih Lee

Associate Professor

ba_chinyi

Chin-Yi Chen

Associate Professor

ba_mingyen

Ming-Yen Lee

Associate Professor

it_shanying

Shan-Ying Chu

Associate Professor

ba_hsumei

Hsu-Mei Lee

Associate Professor

ba_limei

Li-Mei Weng

Associate Professor

ba_chihning

Chih-Ning Chu

Assistant Professor

ba_peiyuan

Pei-Yuan Ting

Assistant Professor

ba_penche

Pen-Che Liao

Assistant Professor

ba_wenchun

Wen-Chun Tsai

Assistant Professor

ba_chyongling

Chyong-Ling Lin

Assistant Professor

ba_chengyu

Cheng-Yu Lai

Assistant Professor

ba_chinyun

Chin-Yun Yi

Assistant Professor

ba_wentso

Wen-Tso Huang

Assistant Professor

ba_yunglung

Yung-Lung Cheng

Assistant Professor

ba_wenchiung

Wen-Chiung Chou

Assistant Professor

iubm_mio02

Nguyen Quynh Trang

Assistant Professor

ba_lichin

Li-Chin Shih

Assistant Professor

ba_cingruei

Ching-Ray Chang

CHAIR PROFESSOR

ba_chiahsun

Chia-Hsun Hsieh

Assistant Professor

ba_shihhsien

Shih-Hsien Tseng

Assistant Professor

ba_hsienchen

Hsien-Chen Lo

Assistant Professor

SDS

Hsin-Chang Yu

CHAIR PROFESSOR

it_shianghau

Shiang-Hau Wu

Chairman / Associate Professor

it_chengwen

Cheng-Wen Lee

Dean / Professor

it_shengchung02

Sheng-Chung Lin

Adjunct Emeritus Professor

it_shihmo02

Shih-Mo Lin

Distinguished Professor

it_haichin

Hai-Chin Yu

Professor

it_pochin02

Po-Chin Wu

Professor

it_yifen02

Yi-Fen Chen

Professor

it_yirong02

Yi-Nung Yang

Associate Professor

it_tzuling02

Tzu-Ling Huang

Associate Professor

it_yichun02

Yi-Chun Kuo

Associate Professor

it_dengyuan02

Deng-Yuan JI

Assistant Professor

it_hsiaoyin

Hsiao-Yin Chen

Associate Professor

it_fanghao

Fang Hao

Associate Professor

it_changchou03

Chang-Chou Chiang

Assistant Professor

it_yenchen

Yen-Chen Wu

Assistant Professor

ib_Daniel

Sanchezloor Daniel Alejandro

Assistant Professor

it_shianyu

Shian-Yu Liao

Assistant Professor

it_jinxu

Jin-Xu Lin

Professor

it_uirong

Yi-Rong Lu

Associate Professor

it_chuntsung

Chun-Tsun Chin

Assistant Professor

it_shanying

Sang-Ying Chu

Associate Professor

ac_minglei

Ming-Lei Chang

Vice Dean / Chairman / Professor

ba_lilun

Li-Lun Liu

Professor

ac_chiangliang

Chiang-Liang Lin

Professor

ac_yihsing

Yi-Hsing Liao

Professor

ac_meichu

Mei-Chu Huang

Professor

ac_chiliang

Chi-Liang Chen

Associate Professor

ac_tengsheng

Teng-Sheng Sang

Associate Professor

ac_hsienli

Hsien-Li Lee

Associate Professor

ac_shuchin

Shu-Chin Chang

Associate Professor

ac_tekuan

Te-Kuan Lee

Associate Professor

ac_meichuan

Mei-Chuan Tsao

Associate Professor

ac_chaohsin

Chao-Hsin Huang

Associate Professor

ac_huishan

Hui-Shan Chang

Assistant Professor

ac_lingchi

Ling-Chi Cheng

Assistant Professor

ac_guansyun

Guan-Syun Wu

Assistant Professor

ac_yuhsin

Yu-Hsin Chen

Assistant Professor

ac_huici

Hui-Ci Zee

Assistant Professor

ac_chuanfu

Chuan-Fu Chuang

Assistant Professor

ac_chanjuan02

Chan-Juan Ding

Lecturer

ac_lihua

Li-Hua Kao

Associate Professor

im_hsiuli

Hsiu-Li Liao

Chairman / Professor

im_shihming

Shih-Ming Pi

Professor

im_chihhao

Chih-Hao Lin

Professor

im_chengkiang

Cheng-Kiang Farn

Visiting Professor

im_chaoming

Chao-Ming Wu

Professor

im_suhoun3

Su-Houn Liu

Professor

im_yuliang

Yu-Liang Chi

Professor

im_chinli

Chih-Li Hung

Professor

im_weiping

Wei-Ping Lee

Associate Professor

im_chingjung

Ching-Jung Liao

Associate Professor

im_chinhui

Chin-Hui Lai

Associate Professor

im_kuochen

Kuo-Chen Li

Associate Professor

im_chihyu

Chih-Yu Chin

Associate Professor

im_hsienming

Hsien-Ming Chou

Associate Professor

im_haoen

Hao-En Chueh

Associate Professor

Yu-Lun Chen

Chairman / Professor

fa_johui

Jo-Hui Chen

Professor

Shu-Hen Chiang

Professor

Han-Ching Huang

Professor

Yen-Hsien Lee

Professor

fa_chiachen

Chia-Chen Teng

Associate Professor

Wen-Chien Liu

Associate Professor

fa_shenfeng02

Shen-Feng Luo

Associate Professor

Ya-Kai Chang

Associate Professor

fa_hungchun

Hung-Chun Liu

Associate Professor

fa_yihua

Yi-Hua Li

Assistant Professor

fa_mingche

Ming-Che Hu

Assistant Professor

Yi-Pei Chen

Associate Professor

Wan-Shin Mo

Chairman / Associate Professor

it_chengwen

Cheng-Wen Lee

Chairman, Professor

it_shihmo02

Shih-Mo Lin

Professor

it_shianyu

Shian-Yu Liao

Assistant Professor

ac_tekuan

Te-Kuan Lee

Chairman, Associate Professor

imba_shinshin

Shin-Shin Kao

Professor

ac_Askar

Askar Koshoev

Assistant Professor

fa_shenfeng02

Shen-Feng Luo

Associate Professor

temple_bruce

Bruce Stronach

Visiting professor

it_shianyu

Shian-Yu Liao

Assistant Professor

it_shanying

Sang-Ying Chu

Chairman, Associate Professor

it_fanghao

Fang Hao

Chairman / Associate Professor

iubm_mio02

​Nguyen Quynh Trang

Assistant Professor

IUBM_Kim

Min-Sun Kim

Assistant Professor

ba_tasheng

Ta-Sheng Chou

Chairman / Associate Professor

ba_kuancheng

Kwang-Cheng Chang

Chair Professor / Chairperson

ba_inming

In-Ming Lee

Chair Professor / President

ba_weishan

Wei-Shan Hu

Adjunct Emeritus Professor

ba_koonlian

Koon-Lian Kao

Adjunct Emeritus Professor

ba_yanshiang

Yen-Xhiang Shih

Adjunct Chair Professor

ba_jenjuarn

Jen-Huarn Shyurng

Adjunct Chair Professor

ba_chianghsu

Chiang Hsu

Adjunct Chair Professor

ba_janyan

Jan-Yan Lin

Professor

ba_chifeng

Ghi-Feng Yen

Distinguished Professor

ba_horngder

Horng-Der Leu

Adjunct Professor

fa_johui

Jo-Hui Chen

Professor

ba_yuhyuan

Yuh-Yuan Guh

Professor

ba_lilun

Li-Lun Liu

Professor

ba_yichung02

Yi-Chung Hu

Distinguished Professor

ba_yujing

Yu-Jing Chiu

Professor

ba_hsiaochi

Hsiao-Chi Chen

Professor

ba_senchi

Sen-Chi Wu

Visiting professor

ba_ruyu

Ru-Yu Wang

Associate Professor

ba_chiungjung

Chiung-Jung Chen

Associate Professor

ba_yaping

Ya-Ping Chiu

Associate Professor

ba_yicheng

Yi-Cheng Kao

Associate Professor

ba_yushih

Yu-Shih Lee

Associate Professor

ba_chinyi

Chin-Yi Chen

Associate Professor

ba_mingyen

Ming-Yen Lee

Associate Professor

it_shanying

Shan-Ying Chu

Associate Professor

ba_hsumei

Hsu-Mei Lee

Associate Professor

ba_limei

Li-Mei Weng

Associate Professor

ba_chihning

Chih-Ning Chu

Assistant Professor

ba_peiyuan

Pei-Yuan Ting

Assistant Professor

ba_penche

Pen-Che Liao

Assistant Professor

ba_wenchun

Wen-Chun Tsai

Assistant Professor

ba_chyongling

Chyong-Ling Lin

Assistant Professor

ba_chengyu

Cheng-Yu Lai

Assistant Professor

ba_chinyun

Chin-Yun Yi

Assistant Professor

ba_wentso

Wen-Tso Huang

Assistant Professor

ba_yunglung

Yung-Lung Cheng

Assistant Professor

ba_wenchiung

Wen-Chiung Chou

Assistant Professor

iubm_mio02

Nguyen Quynh Trang

Assistant Professor

ba_lichin

Li-Chin Shih

Assistant Professor

ba_cingruei

Ching-Ray Chang

CHAIR PROFESSOR