Faculty

ba_yaping

Ya-Ping Chiu

Chairman, Associate Professor

ba_kuancheng

Kwang-Cheng Chang

Chair Professor

ba_inming

In-Ming Lee

Chair Professor

ba_weishan

Wei-Shan Hu

Emeritus Professor

ba_koonlian

Koon-Lian Kao

Emeritus Professor

ba_yanshiang

Yen-Xhiang Shih

Chair Professor

SDS

Hsin-Chang Yu

CHAIR PROFESSOR

ba_jenjuarn

Jen-Huarn Shyurng

CHAIR PROFESSOR

ba_cingruei

Ching-Ray Chang

CHAIR PROFESSOR

ba_janyan

Jan-Yan Lin

Professor

ba_chifeng

Ghi-Feng, Yen

Distinguished Professor

ba_horngder

Horng-Der Leu

Professor

fa_johui

Jo-Hui, Chen

Professor

ba_yuhyuan

Yuh-Yuan Guh

Professor

ba_lilun

Li-Lun Liu

Professor

ba_yichung02

Yi-Chung Hu

Distinguished Professor

ba_yujing

Yu-Jing Chiu

Professor

ba_hsiaochi

Hsiao-Chi Chen

Professor

ba_senchi

Sen-Chi Wu

Visiting professor

ba_ruyu

Ru-Yu Wang

Associate Professor

ba_chiungjung

Chiung-Jung Chen

Associate Professor

ba_chinyi

Chin-Yi Chen

Associate Professor

ba_yicheng

Yi-Cheng Kao

Associate Professor

ba_yushih

Yu-Shih Lee

Associate Professor

ba_tasheng

Ta-Sheng Chou

Associate Professor

ba_mingyen

Ming Yen Lee

Associate Professor

ba_chihning

Chih-Ning Chu

Assistant Professor

ba_peiyuan

Pei-Yuan Ting

Assistant Professor

ba_penche

Pen-Che Liao

Assistant Professor

ba_wenchun

Wen-Chun Tsai

Assistant Professor

ba_chyongling

Chyong-Ling Lin

Assistant Professor

ba_chengyu

Cheng-Yu Lai

Assistant Professor

ba_chinyun

Chin-Yun Yi

Assistant Professor

ba_wentso

Wen-Tso Huang

Assistant Professor

ba_yunglung

Yung-Lung Cheng

Assistant Professor

IUBM_Mio

​NGUYEN QUYNH TRANG

Assistant Professor

ba_chiahsun

Chia-Hsun Hsieh

Assistant Professor

ba_hsienchen

Hsien-Chen Lo

Assistant Professor

ba_shihhsien

Shih-Hsien Tseng

Assistant Professor

it_yifen

Yi-Fen Chen

Chairman, Professor

it_shengchung

Sheng-chung Lin

Emeritus Professor

it_chengwen

Cheng-Wen Lee

Dean, Professor

it_haichin

Hai-Chin Yu

Professor

it_shihmo

Shih-Mo Lin

Professor

it_pochin

Po-Chin Wu

Professor

it_yirong

Yi-Nung Yang

Associate Professor

it_tzuling

Tzu-Ling Huang

Associate Professor

it_yichun

Yi-Chun Kuo

Associate Professor

it_jinxu

Jin-Xu Lin

Professor

it_shanying

Sang-Ying Chu

Associate Professor

it_uirong

Yi-Rong Lu

Associate Professor

it_chuntsung

Chun-Tsun Chin

Assistant Professor

it_changchou

Chang-Chou Chiang

Assistant Professor

it_dengyuan

Deng-Yuan JI

Assistant Professor

it_shianyu

Shian-Yu Liao

Assistant Professor

ac_minglei

Ming-Lei Chang

Chairman, Professor

ba_lilun

Li-Lun Liu

Professor

ac_chiangliang

Chiang-Liang Lin

Professor

ac_yihsing

Yi-Hsing Liao

Professor

ac_lihua

Li-Hua Kao

Associate Professor

ac_meichu

Mei-Chu Huang

Associate Professor

ac_chiliang

Chi-Liang Chen

Associate Professor

ac_tengsheng

Teng-Sheng Sang

Associate Professor

ac_hsienli

Hsien-Li Lee

Associate Professor

ac_shuchin

Shu-Chin Chang

Associate Professor

ac_tekuan

Te-Kuan Lee

Associate Professor

ac_meichuan

Tsao,Mei-Chuan

Associate Professor

ac_huishan

Hui-Shan Chang

Assistant Professor

ac_lingchi

Ling-Chi Cheng

Assistant Professor

ac_guansyun

Guan-Syun Wu

Assistant Professor

ac_chaohsin

Chao-Hsin Huang

Assistant Professor

ac_yuhsin

Yu-Hsin Chen

Assistant Professor

ac_huici

Hui-Ci, Zee

Assistant Professor

ac_chanjuan02

Chan-Juan Ding

Lecturer

im_hsiuli

Hsiu-Li Liao

CHAIRMAN, PROFESSOR

im_chaoming

Chao-Ming Wu

Professor

im_shihming

Shih-Ming Pi

PROFESSOR

im_suhoun3

Su-Houn Liu

Vice Dean, PROFESSOR​

im_yuliang

Yu-Liang Chi

Professor

im_chinli

Chin-Li Hung

Professor

im_weiping

Wei-Ping Lee

Associate Professor

im_chingjung

Ching-Jung Liao

Associate Professor

im_chinhui

Chin-Hui Lai

Associate Professor

im_chihhao

Chih-Hao Lin

Associate Professor

im_kuochen

Kuo-Chen Li

Associate Professor

im_chihyu

Chih-Yu Chin

Associate Professor

im_hsienming

Hsien-Ming Chou

Assistant Professor

im_haoen

Hao-En Chueh

Assistant Professor

Wen- Chien Liu

Chairman, Associate Professor

fa_johui

Jo-Hui Chen

Professor

Shu-Hen Chiang

Professor

Han-Ching Huang

Professor

Yen-Hsien Lee

Professor

Yu- Lun Chen

Professor

Wan-Shin Mo

Associate Professor

fa_chiachen

Chia-Chen Teng

Associate Professor

fa_hungchun

Hung-Chun Liu

Associate Professor

fa_shenfeng

Shen-Feng Luo

Associate Professor

Ya -Kai Chang

Associate Professor

fa_yihua

Yi -Hua Li

Assistant Professor

fa_yihua

Yi -Hua Li

Assistant Professor

Yi-Pei Chen

Associate Professor

im_suhoun3

Su-Houn Liu

Chairman, Professor

IUBM_Mio

​NGUYEN QUYNH TRANG

Assistant Professor

IUBM_Kim

Min-Sun Kim

Assistant Professor

ac_tekuan

Te-Kuan Lee

Chairman, Associate Professor

ac_Askar

Askar Koshoev

Assistant Professor

  • Department of Business Administration
  • Department of International Business
  • Department of Accounting
  • Department of Information Management
  • Department of Finance
  • The International Undergraduate Program In Business And Management
  • The International Master of Business Administration
ba_yaping

Ya-Ping Chiu

Chairman, Associate Professor

ba_kuancheng

Kwang-Cheng Chang

Chair Professor

ba_inming

In-Ming Lee

Chair Professor

ba_weishan

Wei-Shan Hu

Emeritus Professor

ba_koonlian

Koon-Lian Kao

Emeritus Professor

ba_yanshiang

Yen-Xhiang Shih

Chair Professor

SDS

Hsin-Chang Yu

CHAIR PROFESSOR

ba_jenjuarn

Jen-Huarn Shyurng

CHAIR PROFESSOR

ba_cingruei

Ching-Ray Chang

CHAIR PROFESSOR

ba_janyan

Jan-Yan Lin

Professor

ba_chifeng

Ghi-Feng, Yen

Distinguished Professor

ba_horngder

Horng-Der Leu

Professor

fa_johui

Jo-Hui, Chen

Professor

ba_yuhyuan

Yuh-Yuan Guh

Professor

ba_lilun

Li-Lun Liu

Professor

ba_yichung02

Yi-Chung Hu

Distinguished Professor

ba_yujing

Yu-Jing Chiu

Professor

ba_hsiaochi

Hsiao-Chi Chen

Professor

ba_senchi

Sen-Chi Wu

Visiting professor

ba_ruyu

Ru-Yu Wang

Associate Professor

ba_chiungjung

Chiung-Jung Chen

Associate Professor

ba_chinyi

Chin-Yi Chen

Associate Professor

ba_yicheng

Yi-Cheng Kao

Associate Professor

ba_yushih

Yu-Shih Lee

Associate Professor

ba_tasheng

Ta-Sheng Chou

Associate Professor

ba_mingyen

Ming Yen Lee

Associate Professor

ba_chihning

Chih-Ning Chu

Assistant Professor

ba_peiyuan

Pei-Yuan Ting

Assistant Professor

ba_penche

Pen-Che Liao

Assistant Professor

ba_wenchun

Wen-Chun Tsai

Assistant Professor

ba_chyongling

Chyong-Ling Lin

Assistant Professor

ba_chengyu

Cheng-Yu Lai

Assistant Professor

ba_chinyun

Chin-Yun Yi

Assistant Professor

ba_wentso

Wen-Tso Huang

Assistant Professor

ba_yunglung

Yung-Lung Cheng

Assistant Professor

IUBM_Mio

​NGUYEN QUYNH TRANG

Assistant Professor

ba_chiahsun

Chia-Hsun Hsieh

Assistant Professor

ba_hsienchen

Hsien-Chen Lo

Assistant Professor

ba_shihhsien

Shih-Hsien Tseng

Assistant Professor

it_yifen

Yi-Fen Chen

Chairman, Professor

it_shengchung

Sheng-chung Lin

Emeritus Professor

it_chengwen

Cheng-Wen Lee

Dean, Professor

it_haichin

Hai-Chin Yu

Professor

it_shihmo

Shih-Mo Lin

Professor

it_pochin

Po-Chin Wu

Professor

it_yirong

Yi-Nung Yang

Associate Professor

it_tzuling

Tzu-Ling Huang

Associate Professor

it_yichun

Yi-Chun Kuo

Associate Professor

it_jinxu

Jin-Xu Lin

Professor

it_shanying

Sang-Ying Chu

Associate Professor

it_uirong

Yi-Rong Lu

Associate Professor

it_chuntsung

Chun-Tsun Chin

Assistant Professor

it_changchou

Chang-Chou Chiang

Assistant Professor

it_dengyuan

Deng-Yuan JI

Assistant Professor

it_shianyu

Shian-Yu Liao

Assistant Professor